Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Her bildiri Türkçe ve İngilizce özet içermelidir.

Türkçe Özet ve Anahtar Kelimeler

 • Türkçe özet 250 kelimeden fazla olmamalıdır.
 • Türkçe özet bölümü çalışmanın amacını, uygulanan yöntemi, en önemli bulguları ve sonucu içermelidir.
 • Özet, “Öz” başlığını taşımalı ve “Amaç”, “Yöntem”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” alt başlıklarına ayrılmalıdır.
 • “Sonuçlar” kısmında p değeri belirtilmelidir.
 • Anahtar kelimeler 3’ten az, 5’ten çok olmamalıdır. Anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri” listesinden (http://www. bilimterimleri.com) seçilmelidir. Türkiye Bilim Terimleri, MeSH (Medical Subject Headings) terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. MeSH listesinde henüz yer almamış yeni bir kavram için liste dışı kelimeler kullanılabilir.
 • Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

 

İngilizce Özet (Abstract) ve Anahtar Kelimeler (Key Words)

 • İngilizce özet 250 kelimeden fazla olmamalıdır.
 • İngilizce özet “Purpose”, “Methods”, “Results” ve “Conclusion” alt başlıklarına ayrılmalıdır.
 • İngilizce özet ve anahtar kelimeler, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin birebir aynısı olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler “MeSH (Medical Subject Headings)” terimlerinden seçilmiş olmalıdır.
 • MeSH listesinde henüz yer almamış yeni bir kavram için liste dışı kelimeler kullanılabilir.
 • Anahtar kelimelerin her biri büyük harf ile başlamalı; noktalı virgül ile birbirinden ayrılmalı ve alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.